โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดและเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖


2 พฤษภาคม 2566 เข้าชม 873 ครั้ง

          วันอังคาร ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป คณะวิทยากร ร่วมบรรยาย อภิปราย และนำผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ สู่ภาคปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อการนิเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเทคนิคการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการนิเทศ รวมถึงทักษะการติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ การนิเทศอย่างมืออาชีพ ให้แก่ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด และเลขานุการฯ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ และหนตะวันออก ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดและเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

รูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net