วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์

พระปริยัติธรรมมั่งคง ดำรงพระพุทธศาสนา เสริมสร้างพุทธธรรมปัญญา พัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน


 

 พันธกิจ

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net