การประชุม คณะกรรมการการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


5 กรกฎาคม 2566 เข้าชม 704 ครั้ง

        วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประจำส่วนกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภาพข่าว : ธีระ เลิบไธสง

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net