การประชุม คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


28 มีนาคม 2566 เข้าชม 816 ครั้ง

             วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารสิริภักดีธรรม (ชั้น ๓) วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

รูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net