การประชุม คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


28 มีนาคม 2566 เข้าชม 621 ครั้ง

             วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารสิริภักดีธรรม (ชั้น ๓) วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

รูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ข่าวสารล่าสุด

การประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

17 พฤษภาคม 2566

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

17 พฤษภาคม 2566

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดและเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

3 พฤษภาคม 2566

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดและเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

2 พฤษภาคม 2566
TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net