การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยพระปริยัตินิเทศก์


27 มกราคม 2566 เข้าชม 905 ครั้ง

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. พระธรรมวชิรเมธี วัดหงส์รัตนาราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยพระปริยัตินิเทศก์ พ.ศ.... ณ วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ทั้งนี้ การพิจารณาร่างประกาศดังกล่าว เมื่อแล้วเสร็จ จะได้นำเสนอในการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์สามัญประจำปี ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 นี้

ข่าวสารล่าสุด

การประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

17 พฤษภาคม 2566

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

17 พฤษภาคม 2566

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดและเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

3 พฤษภาคม 2566

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดและเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ระว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

2 พฤษภาคม 2566
TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net