การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยพระปริยัตินิเทศก์


27 มกราคม 2566 เข้าชม 1092 ครั้ง

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. พระธรรมวชิรเมธี วัดหงส์รัตนาราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยพระปริยัตินิเทศก์ พ.ศ.... ณ วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ทั้งนี้ การพิจารณาร่างประกาศดังกล่าว เมื่อแล้วเสร็จ จะได้นำเสนอในการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์สามัญประจำปี ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 นี้

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net