โครงการติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ 


1 มิถุนายน 2565 เข้าชม 57 ครั้ง

โครงการติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ 

1. เขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. เขตการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
3. เขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ วัดหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
4. เขตการปกครองคณะสงฆ์หนใต้ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 

ข่าวสารล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยพระปริยัตินิเทศก์

16 มิถุนายน 2565

การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง "หนกลาง" (Zoom Cloud Meeting) จัดโดย ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันพุธ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

7 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็น ๔ หน

7 ธันวาคม 2564

จศป. ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลออนไลน์แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) และการส่งเอกสาร

11 ธันวาคม 2564
TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net