โครงการติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ 


1 มิถุนายน 2565 เข้าชม 1461 ครั้ง

โครงการติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ 

1. เขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. เขตการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
3. เขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ วัดหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
4. เขตการปกครองคณะสงฆ์หนใต้ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net