ประชาสัมพันธ์ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็น ๔ หน


27 มกราคม 2566 เข้าชม 2357 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง
ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผ่านงระบบ On-site และOnline โดยแยกเป็น ๔ หน
- หนกลาง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
- หนเหนือ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระบบ Online ผ่าน แอพพลิเคชั่น Zoom Meeting
User : 251 429 9073 
Password : 12345 หรือ คลิกเพื่อเข้าสู่ลิงค์การอบรมออนไลน์

- หนตะวันออก ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
- หนใต้ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

สามารถดาวน์โหลดคู่มือประกอบการอบรมได้ที่ลิงค์นี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
สามารถดาวน์โหลดกำหนดการการอบรมได้ที่ลิงค์นี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net