จศป. ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลออนไลน์แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) และการส่งเอกสาร


27 มกราคม 2566 เข้าชม 8288 ครั้ง
การบันทึกข้อมูลออนไลน์แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ทุกตำแหน่ง เวลาการกรอกข้อมูล จศป. ตั้งแต่ 07.00 - 18.30 น.
***ข้อควรระวังในการบันทึกห้ามมิให้กรอกข้อมูลซ้ำโดยเด็ดขาด***


ขั้นตอนการกรอกประวัติ จศป. และขั้นตอนการแก้ไขประวัติ จศป. หรือกรณีที่กดบันทึกแล้วไม่ได้รับเอกสาร หรือรหัสผ่านใดๆ 
สามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ กองพุทธศาสนศึกษา
https://deb.onab.go.th/th/content/category/detail/id/107/iid/13989

 

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net