การอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


2 พฤศจิกายน 2564 เข้าชม 242 ครั้ง

ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็นประธานการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจสนองงานคณะสงฆ์ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม และผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม

ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจเข้าร่วมสามารถเข้าได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87595117172?pwd=eGQwV0FjUHdWL3pxc0dWdWtIZ0dldz09
Meeting ID: 875 9511 7172
Passcode: 117460

ข่าวสารล่าสุด

การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง "หนกลาง" (Zoom Cloud Meeting) จัดโดย ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันพุธ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

7 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็น ๔ หน

7 ธันวาคม 2564

จศป. ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลออนไลน์แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) และการส่งเอกสาร

11 ธันวาคม 2564

ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 พฤศจิกายน 2564
TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net