โครงการนิเทศ ติดตาม และกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่พระปริยัตินิเทศก์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือภาค ๔


8 มิถุนายน 2566 เข้าชม 632 ครั้ง

          วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๕ รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ประจำส่วนกลาง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กทม.  เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายเรื่อง "การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์" ในการประชุมผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับจังหวัด พระปริยัตินิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ หนเหนือ ณ พระอุโบสถวัดตากฟ้า พระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

          พระราชเขมากร, รศ.ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์หนเหนือ เจ้าคณะจังหวัดแพร่ รองอธิการบดี มจร วข..แพร่ ประธานคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ หนเหนือ เป็นประธานปิดการประชุม มีผู้บริหารพระปริยัตินิเทศก์ ระดับจังหวัด เช่น พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นต้น พระปริยัตินิเทศก์ พศจ. ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

          ในการนี้ได้รับเมตตานุเคราะห์จากพระเดชพระคุณพระเทพปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง รองประธานคณะกรรมการบริหารกลาง โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำนวยความสะดวกสถานที่จัดประชุมและกล่าวปฏิสันถาร

ภาพการประชุม คลิกที่นี่

ภาพข่าว : วัดตากฟ้า พระอารามหลวง

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net