การประชุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์หนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 


8 มิถุนายน 2566 เข้าชม 378 ครั้ง

          วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมนิเทศ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์หนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดโคกกะฐิน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระราชวรเวที รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ประจำหนใต้ และพระปริยัตินิเทศก์หนใต้ เข้าประชุม การนี้ พระเทพปวรเมธี รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ประจำส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมและบรรยายพิเศษในภาคเช้า เรื่อง “การติดตามประเมินผล” ส่วนในภาคบ่าย มีการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการติดตาม การประเมินผล และการให้คำแนะนำต่อกลุ่มเป้าหมายการนิเทศ” และการอภิปรายกลุ่ม และข้อเสนอแนะ

รูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ภาพข่าว :  ศุภชัย บุปผโสรส

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net