คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม


12 มีนาคม 2566 เข้าชม 806 ครั้ง

ไฟล์คำสั่งคลิกที่นี่

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net