คำสั่งศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เรื่องมอบหมายหน้าที่รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์


9 มีนาคม 2566 เข้าชม 853 ครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net