แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กศป.


9 มีนาคม 2566 เข้าชม 953 ครั้ง

             สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม จำนวน ๗ รูป/คน สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ลิงก์พระบัญชา คลิกที่นี่

 

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net