การประชุมคณะผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


27 มกราคม 2566 เข้าชม 1061 ครั้ง

                วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหารือแนวทางการพัฒนางานของปริยัตินิเทศก์ ณ สำนักงานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 


แหล่งข่าว : นายศุภชัย บุปผโสรส

ช่างภาพ : นายธีระ เลิบไธสง

               :นายกล้าณรงค์ จิตรมุง

TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net