การบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ


25 กันยายน 2566 เข้าชม 72 ครั้ง

การบรรยายพิเศษ การจัดการคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีโดย พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวงและ การตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ โดย นายอินทพร จั่นเอี่ยม รก.ผอ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์แก่งคณะสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖


วีดิโอ


TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net