การบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ


24 กรกฎาคม 2567 เข้าชม 832 ครั้ง

การบรรยายพิเศษ การจัดการคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีโดย พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวงและ การตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ โดย นายอินทพร จั่นเอี่ยม รก.ผอ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์แก่งคณะสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖


วีดิโอ


TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net