การอภิปราย เรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม: นโยบายสู่การปฏิบัติ


23 กรกฎาคม 2567 เข้าชม 574 ครั้ง

การอภิปราย เรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม: นโยบายสู่การปฏิบัติ ในการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ หอปรชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖


วีดิโอ


TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net