สัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี"


24 กรกฎาคม 2567 เข้าชม 689 ครั้ง

การเสวนา "การเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี" ดำเนินรายการโดย พระธรรมวชิรเมธี พระมงคลธีรคุณ ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ป.ธ.๙ นางสาวสุกัญญา เจริญวีรกุล บ.ศ.๙ การประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันอังคาร ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


วีดิโอ


TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net