กำหนดการอบรมพระปริยัตินิเทศก์สำหรับอบรมการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พระปริยัติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง


30 พฤศจิกายน 2564 โพสต์ By ::

กำหนดการพิธีเปิดการอบรมบุคลากร ของพระปริยัตินิเทศก์ หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก หนใต้ ตามลำดับ

ดาวน์โหลด
TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net