คู่มือพระปริยัตินิเทศก์สำหรับอบรมการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พระปริยัติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง


29 พฤศจิกายน 2564 โพสต์ By ::

คู่มือพระปริยัตินิเทศก์สำหรับอบรมการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พระปริยัติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง - หนกลาง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - หนเหนือ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ - หนตะวันออก ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ - หนใต้ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด
TOP

© Copyright 2021 All Rights Reserved. www.pariyattinited.net